PETs

ที่นอนหมาแมว
Dog
Hamster
Cat
rabbit
royal canin
sugar glider
o2 oxygen

Exotic PETs

snake
Lizard
Amphibians
Exotic Pets
tortoise
tortle
exo terra
jurassipet
mazuri
repashy
zoomed
Exotic Pets accessories
 Substrates
food reptiles
short body
beetle

Aquaruim

product by atlantis
sale
New arrival Fish
magazine
Hawaiien Red Shrimp
terrarium
comingsoon
Best seller [Fish]
newproduct
bestseller
accessory

Shrimp

Shirakmra
Zicra
benibachi
EBI-TEN
tantora
accessory
Shrimp

Marine

marine fish
THRIVE
Red Sea
SICCE
aquaforest
marine salt
Conditioner & Treatment
wave maker
ZETLIGHT
marine substrate
SKIMMER
Accessory
Test Kits

Plant

wabi kusa
Aquaplant
Aquarium Tank
layout materials
Lighting System
Filter
Co2 SYSTEM
Substrate System
Pump Water
Fertilzer
bacteria
Temperature Control
Medicine
Food
Aquarium tools
Other

others

case iphone 6
toys
model

brand name

ada
Do!aqua
SEACHEM
DOOA
TWINSTAR
GEX
oase
Dazs
FluVAL
AZOO
easyaqua
viv
intense airstone
EHEIM
PH
DYMAX

fish

monster fish
channa
betta fish
Angelfish
Small Fish
Algae eater fish
Discus fish
Cichlids dwarf
Sword tail
Goby
corydoras fish
Suckers
Crayfish
Crab
Snail

รายการสินค้า

ดูสินค้าในหมวดนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

Exo Terra Reptile UVB150 - 26 W


The Exo Terra Reptile UVB150 has a very high UVB output similar to sunlight in deserts. These locations receive more direct sunlight, therefore desert reptiles are more exposed to UV radiation than any other type of reptile.

This bulb can also be used on terrariums with denser screen covers to ensure sufficient UVB penetration. Dense screens can filter out up to 50% of the UVB rays. The high Vitamin D3 yield index ensures vitamin D3 photosynthesis to aid calcium absorption and prevent metabolic diseases.

Key Features :

  • New Spectrum! Former Repti Glo 10.0
  • Ideal for all desert dwelling reptiles
  • High UVB output
  • Very high D3 conversion
  • Effective up to 50 cm (20")
  • Provides necessary UVB rays for optimal calcium metabolism
  • Recommended for terrariums with dense screen covers
  • Combine with Natural Light for optimal visual light output

สินค้าทีเกี่ยวข้องอื่นๆ

 Forest Moss
 Water Well ที่ให้น้ำสัตว์เลื้อยคลาน
 The Exo Terra Screen Cover ตู้พร้อมฝาปิดแบบมุ้งลวด สามารถเลื่อนเปิดได้ง่าย วัสดุทนทาน
 สามารถสร้างหมอกเย็นในตู้สัตว์เลื้อยคลาน สร้างบรรยากาศเสมือนหมอกตอนเช้าของป่าเขตร้อนชื้น
 Exo Terra Plantation Soil ผลิตจากขุยมะพร้าวของเอเชีย อัดแน่นเป็นแท่นพร้อมใช้งานได้สะดวก สะอาด ปลอดภัย หมดปัญหาจากสัตว์ที่มาจากวัสดุแบบดิบๆ เช่น ตะขาบ
 ที่อยู่อาศัยรูปหินของ EXO TERRA ช่วยสร้างที่อยู่อาศัยแบบ 3 มิติ สมจริง และยังช่วยลดความเครียดของสัตว์เลี้ยง มีทางเข้าออกหลายทาง
 The Exo Terra Screen Terrarium is a perfect habitat for arboreal reptiles and amphibians that are sensitive to stagnant air. The non-restricted air-flow provides optimal ventilation while minimizing odors and fungus growth in your reptile's habitat. The screen design provides a broader temperature gradient, which helps your reptiles to regulate their body temperature more effectively and prevents overheating.
 The Exo Terra Screen Terrarium is a perfect habitat for arboreal reptiles and amphibians that are sensitive to stagnant air. The non-restricted air-flow provides optimal ventilation while minimizing odors and fungus growth in your reptile's habitat. The screen design provides a broader temperature gradient, which helps your reptiles to regulate their body temperature more effectively and prevents overheating.
 The Exo Terra Screen Terrarium is a perfect habitat for arboreal reptiles and amphibians that are sensitive to stagnant air. The non-restricted air-flow provides optimal ventilation while minimizing odors and fungus growth in your reptile's habitat. The screen design provides a broader temperature gradient, which helps your reptiles to regulate their body temperature more effectively and prevents overheating.
 The Exo Terra Screen Terrarium is a perfect habitat for arboreal reptiles and amphibians that are sensitive to stagnant air. The non-restricted air-flow provides optimal ventilation while minimizing odors and fungus growth in your reptile's habitat. The screen design provides a broader temperature gradient, which helps your reptiles to regulate their body temperature more effectively and prevents overheating.
 The Exo Terra Cricket Pen is ideal for housing, keeping and dispensing live crickets. Crickets prefer dark spaces, and will readily crawl into the tubes which provide hiding places for them, making it easy to use the tubes as dispensing tools.
 The special feeding door at the front of the lid allows access for feeding and watering, even when the units are stacked. This makes feeding easy and prevents stress since the unit does not have to be moved in order to access it. The angled ventilation provides an optimal air-flow at all times, even when the unit is stacked.
 The Exo Terra Compact Top Canopy is a compact fluorescent terrarium canopy designed for use with the Exo Terra Glass Terrarium. This easy-to-install canopy accommodates compact fluorescent bulbs or low wattage incandescent bulbs.
 The Exo Terra Day & Night LED is ideal for reptiles, amphibians and invertebrates with NO UVB-requirements, like snakes, nocturnal geckos, frogs, newts, salamanders, spiders, scorpions, insects, etc.
 The Exo Terra Day & Night LED is ideal for reptiles, amphibians and invertebrates with NO UVB-requirements, like snakes, nocturnal geckos, frogs, newts, salamanders, spiders, scorpions, insects, etc.
 The Exo Terra Wire Light has a heat resistant porcelain socket designed to withstand up to 150 Watts (PT2060) / 250 Watts (PT2062). Ideal for use with Ceramic Heater, self-ballasted mercury vapour bulbs, and all types of regular incandescent bulbs. The wire guard prevents unnecessary heat build-up.
 The Exo Terra Wire Light has a heat resistant porcelain socket designed to withstand up to 150 Watts (PT2060) / 250 Watts (PT2062). Ideal for use with Ceramic Heater, self-ballasted mercury vapour bulbs, and all types of regular incandescent bulbs. The wire guard prevents unnecessary heat build-up.
 Perfect for use with Exo Terra Terrariums, its small size fits neatly on the top screen cover. The highly polished aluminum reflector increases light, UVB and UVA output by up to 100%! The ceramic socket can accommodate either compact fluorescent bulbs or incandescent bulbs. Combine multiple fixtures with specific light bulbs to create the ideal lighting system.
 Perfect for use with Exo Terra Terrariums, its small size fits neatly on the top screen cover. The highly polished aluminum reflector increases light, UVB and UVA output by up to 100%! The ceramic socket can accommodate either compact fluorescent bulbs or incandescent bulbs. Combine multiple fixtures with specific light bulbs to create the ideal lighting system.
 The Exo Terra Glow Light gives you the versatility of placing heat and/or light sources on your terrarium where needed. The device is sturdily constructed, with a metal reflector, heat resistant ceramic socket, and a spring-loaded swivel clamp. It can be easily turned off and on by the switch, mounted on the extra long power cord.
 The Exo Terra Glow Light gives you the versatility of placing heat and/or light sources on your terrarium where needed. The device is sturdily constructed, with a metal reflector, heat resistant ceramic socket, and a spring-loaded swivel clamp. It can be easily turned off and on by the switch, mounted on the extra long power cord.
 The Exo Terra Glow Light gives you the versatility of placing heat and/or light sources on your terrarium where needed. The device is sturdily constructed, with a metal reflector, heat resistant ceramic socket, and a spring-loaded swivel clamp. It can be easily turned off and on by the switch, mounted on the extra long power cord.
 The Exo Terra Natural Light Ion creates a healthy environment for reptiles and amphibians in the terrarium while reducing odors drastically. The Exo Terra Natural Light Ion is a general light source with built-in negative ion generator. Negative ions eliminate odors and help freshen and purify the air in the terrarium.
 The Exo Terra Natural Light Ion creates a healthy environment for reptiles and amphibians in the terrarium while reducing odors drastically.
 The Exo Terra Natural Light is a full spectrum daylight bulb with a very high visual light output and high color rendering index (98 CRI). With its high visual light output and 6700 K Color temperature, the Natural Light Terrarium Bulb is recommended as general light source for all terrarium types.
 The Exo Terra Natural Light is a full spectrum daylight bulb with a very high visual light output and high color rendering index (98 CRI). With its high visual light output and 6700 K Color temperature, the Natural Light Terrarium Bulb is recommended as general light source for all terrarium types.
 The Exo Terra Reptile UVB200 emits the ideal UVB spectrum for optimal Vitamin D3 photosynthesis. The Reptile UVB200 Bulb is especially designed to simulate conditions for reptiles with very high UV requirements, like diurnal reptiles from desert environments.
 The Exo Terra Reptile UVB200 emits the ideal UVB spectrum for optimal Vitamin D3 photosynthesis. The Reptile UVB200 Bulb is especially designed to simulate conditions for reptiles with very high UV requirements, like diurnal reptiles from desert environments.
 The Exo Terra Reptile UVB150 has a very high UVB output similar to sunlight in deserts. These locations receive more direct sunlight, therefore desert reptiles are more exposed to UV radiation than any other type of reptile.
 The Exo Terra Reptile UVB150 has a very high UVB output similar to sunlight in deserts. These locations receive more direct sunlight, therefore desert reptiles are more exposed to UV radiation than any other type of reptile.
 The Exo Terra Reptile UVB100 emits optimal levels of UVB, similar to that of shady environments such as rain forests or other tropical locations. Reptiles living in these habitats receive moderate UV radiation due to climatological conditions (fairly high humidity, changes in weather, etc) that prevent unfiltered sunlight from reaching the reptile's basking site.
 The Exo Terra Reptile UVB100 emits optimal levels of UVB, similar to that of shady environments such as rain forests or other tropical locations. Reptiles living in these habitats receive moderate UV radiation due to climatological conditions (fairly high humidity, changes in weather, etc) that prevent unfiltered sunlight from reaching the reptile's basking site.
 The Exo Terra Swamp Basking Spot is a splash and mist resistant basking spot lamp designed for use in aquatic or extremely humid terrarium set-ups, where high humidity or accidental water spillage could cause a regular basking lamp to burn out or shatter. The outer sleeve is made from extra-strong neodymium glass.
 The Exo Terra Swamp Basking Spot is a splash and mist resistant basking spot lamp designed for use in aquatic or extremely humid terrarium set-ups, where high humidity or accidental water spillage could cause a regular basking lamp to burn out or shatter. The outer sleeve is made from extra-strong neodymium glass
 Halogen bulbs are actually an advanced variation of incandescent bulb technology. One of the major factors that shorten an incandescent bulb's lifespan is the evaporation of the tungsten within the bulb.
 The bulb emits infrared heat waves and is a typical heating lamp. The spot lamp has a special build-in reflector to direct the heat in any direction required.
 The bulb emits infrared heat waves and is a typical heating lamp. The spot lamp has a special build-in reflector to direct the heat in any direction required.
 The heat and light in the beam is increased by 35%, allowing greater distances between the bulb and the basking site. The UVA (ultraviolet A) light contributes to reptiles' physiological well-being.
 A lamp specially designed as a basking spot lamp. The tight beam can be directed precisely on an area to create a basking site.
 A broad-spectrum daylight spot lamp with a Neodymium sleeve. The spectrum is ideal for plant's photosynthesis and the UVA (ultraviolet A) light contributes to reptiles' physiological well-bein
 A broad-spectrum daylight spot lamp with a Neodymium sleeve. The spectrum is ideal for plant's photosynthesis and the UVA (ultraviolet A) light contributes to reptiles' physiological well-being.
 The bulb simulates natural moonlight to allow nocturnal viewing without disturbing the animal's day and night cycle. The light emitted is bluish due to the use of blue glass.
 The bulb simulates natural moonlight to allow nocturnal viewing without disturbing the animal's day and night cycle. The light emitted is bluish due to the use of blue glass.
 Optimal levels of UVB, UVA, visual light and heat in one bulb! Provides the benefits of natural sunlight Helps prevent metabolic bone disease Increased UVB penetration distance (+30 cm / 12”)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exo Terra Monsoon RS400 is a programmable rainfall system suitable for all types of terrariums and greenhouses. It helps maintain optimal humidity by generating precipitation at programmed intervals, the duration and frequency of which can be easily adjusted depending on the type of animal or plant housed.
 The Exo Terra Terrarium Glass Cleaner is an easy to apply gel that was specifically developed to remove calcium and lime stains from terrarium glass. Tap water used for misting is a major source of unsightly hard water stains in terrariums.
 Exo Terra Habisphere is a compact and aesthetically pleasing glass terrarium designed for desktops or countertops.
 The incubator has a transparent door and interior lighting to easily monitor the incubation and hatching process. Unlike conventional incubators, the Exo Terra Incubator automatically starts cooling when the temperature exceeds the set incubation temperature and automatically switches back to heating mode when the temperature drops below the set incubation temperature.
 Exo Terra Solar Glo - 160 W

www.atlantis-jj.com อาณาจักรรวมปลาเล็กสวยงามจากทั่วโลก พรรณไม้น้ำแปลกหายาก และอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดตู้ไม้น้ำทุกชนิด
สถานที่ตั้ง เลขที่ 588 ศูนย์การค้า JJ MALL ห้อง S311 ชั้น 2 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 เปิดบริการ จ.-ศ. 10.00-18.00 น และ ส.-อา. 9.30-19.00 น. โทร. 083-809-7744 (เอ) และ 089-129-7438 (ต้น)